Begroting 2021

Lokale heffingen

Inleidende tekst

In principe worden de tarieven gebaseerd op een taakstellende begrote opbrengst. Deze worden jaarlijks aangepast met areaaluitbreiding en een indexering voor dat jaar. Afwijkingen hierin worden bij elke belasting afzonderlijk gemeld.

Naast de autonome ontwikkelingen zal de afronding van de herindeling van de gemeente Haaren en de oplevering van het project Wijziging waarderingsmethodiek in 2021 leiden tot een extra belasting van de organisatie.

Een wetswijziging verplicht de gemeenten om per 2022 de herwaardering van het onroerend goed uit te voeren op basis van oppervlakte (nu is de inhoud nog een bepalende factor). Dit is een grootschalig project waarbij de kwaliteit van de gegevens binnen diverse Basisregistraties de BAG, BGT en Woz wordt geoptimaliseerd. Dit project wordt begeleid door Loket31 en opgeleverd eind 2021.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:45:34 met de export van 09/24/2020 16:47:32