Begroting 2021

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Lasten € 6.173.400
Baten € -1.682.600
Saldo € 4.490.800
Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:45:34 met de export van 09/24/2020 16:47:32