Begroting 2021

Ruimtegevend bestuur

Lasten € 11.419.300
Baten € -49.840.500
Saldo € -38.421.200
Deze pagina is gebouwd op 10/01/2020 10:45:34 met de export van 09/24/2020 16:47:32